baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish Heritage


Lumbalizasyon, Sakralizasyon - Bilinmesi gerekenler

Lumbalizasyon, Sakralizasyon, belde kemik eksikliği ve fazlalığı nedir ? Bir hastalık mıdır. Teşhis ve Tedavi nedir . Dosya bu konuları anlatmaktadır.

Tetkiklerde bel omurlarından bir tanesinin eksik ya da bir tanesinin fazla olduğu söylendiğinde huzurunuz kaçıyor.

Bel bölgeniz iki bölümden oluşur. Üst bölümde birbirlerine eklemler ile bağlı 5 adet bel (lomber) omuru bulunur. Alt bölüm, kuyruk sokumu  (sakrum) kemiğidir ve 5 adet parçadan (segment) oluşmuştur. Erişkinlerde bu 5 parça birbirleri ile kaynamış durumdadır ve tek parça halindedir. Her iki bölümün toplamı 10'dur (5 bel omuru ve 5 parçadan oluşmuş kuyruk sokumu kemiği)

lumbalizas.jpg

Lumbalizasyonda, en üstteki sakrumun 1ci parçası bel omuru olur. Bu durumda 6 bel omuru ve 4 parçadan oluşan sakrum kemiği görülür. Her ikisinin toplamı 10 dur.

Sakralizasyonda, bel omurlarının en altta bulunan 5ci bel omuru sakrum ile birleşir. Sonuçta 4 adet bel omuru ve 6 parçadan oluşmuş sakrum kemiği görülür. Her ikisinin toplamı 10dur.

Tetkikler sonucu görülen bu durum aslında kemik eksikliği ya da fazlalığını göstermez. Her iki durum da gelişimsel bir anomalidir. Tetkiklerde tesadüfen saptanır. Hiçbir doktor lumbalizasyon ya da sakralizasyon ön tanısı ile tetkik istemez. Bir hastalık değildirler. İleriki yaşlarda bel fıtıkları ya da kireçlenmelere yol açabileceğini öne sürenler bulunmaktadır.

 11 Kasım 2013  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR