baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageSiyatik ağrısı nedenleri ve Teşhisi

Siyatik, Siyatik ağrısı ve Siyatikanın en önemli nedenleri bel bölgesi hastalıklarıdır. Az görülmekle birlikte bel dışı nedenler de siyatik ağrısı nedeni olabilir. Hastalara yönelik dosyada bu konular anlatılmaktadır.

Siyatika nedenleri
Siyatika veya Siyatika benzeri şikayet ve belirtiler, yerleşim yerleri bir birinden farklı olan hastalıklarda görülebilir. Bunlar;
1- En sık olarak bel bölgesini oluşturan omur kemikleri, bunları birbirine bağlayan eklem ve bağların hastalıklarında görülür. Genellikle, bu yapıların dejeneratif değişiklikler (yapısal bozulmalar) olarak tanımlanan bel fıtığı, kireçlenme gibi hastalıklarıdır. Tümörler ve mikrobik olaylar daha az sıklıkta görülür.
2- Siyatik sinir belden ayağa varıncaya kadar uzun bir yol kat eder. Bu yol üzerinde sinirin sıkışması ile Siyatika veya Siyatika benzeri şikayet ve belirtiler görülebilir.
3- Bel bölgesi üstü ( sırt ve boyun) yerleşimli omurilik hastalıklarında da Siyatika benzeri şikayetler görülebilir.
4- Damar hastalıklarında ve Diyabet hastalığında da Siyatika benzeri şikayet ve belirtiler görülebilir.

Teşhis
Bu nedenle doktorunuz, 
a- Şikayetleriniz ile ilgili olmadığını düşündüğünüz sorular sorar. Bu soruların amaçları; muhtemel bel bölgesi dışı yerleşimli bir hastalığın ve acil durum şikayet ve belirtilerinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca, bu sorular ile, kullanılacak olan ilaçların neler olması gerektiği de belirlenir. Bu sorgulama  teşhis sürecinin ilk aşamasıdır.
b- Sadece bel ve bacağınızın değil, solunum ve dolaşım sistemi gibi tüm sistemlerin muayenesini yapar. Bunun nedeni, bel bölgesi dışı bir hastalığın olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu muayene, kapsamlı muayene olarak tanımlanır ve teşhis sürecinin ikinci şamasıdır.
Bu ilk iki aşama sonrası teşhis şekillenir.
c- Şekillenen ön teşhise yönelik olarak istenecek olan tetkikler sürecin üçüncü aşamasıdır.
Hastaların önemli bir bölümü, BT veya MR tetkiki olmadan doğru teşhisin mümkün olmadığını düşünmektedirler. Tetkikler, sorgulama ve kapsamlı muayene sonrası, gerek duyulduğu için istenir. Bazı hastalara, kapsamlı muayene sonrası, EMG olarak adlandırılan sinir iletim tetkikleri istenebilir.
Örneğin, şikayet ve belirtileri siyatik sinirin yol boyunca herhangi bir yerde bası altında kalmasına bağlı ise BT ve MR tetkikleri değil, EMG tetkiki istenir. Kapsamlı muayene olmaksızın istenen BT ve MR tetkikleri sonrası görülebilecek durumlar aşağıda yazılıdır.
1- Şikayet ve belirtilerinizin nedeni bel bölgesi hastalığıdır.Tetkiklerde de bu durumu gösterir tetkik görüntüleri bulunmaktadır. Teşhis hatası olmamıştır. Bu durumda, şanslı bir hasta olarak kabul edilirsiniz.
2- Şikayet ve belirtilerinizin nedeni bel bölgesi değildir. Bel bölgesine yönelik olarak istenen tetkiklerde, bel bölgesi hastalığına ait olabilecek görüntüler elde edilmiştir. Bu durumda teşhis hatası olur. Zarar görebilirsiniz.
3- Şikayet ve belirtilerinizin nedeni bel bölgesi hastalığı değildir. Tetkikler, normal bulunur. Bir başka hastalık teşhis edilemediğinden zarar görebilirsiniz.
Tehlike işaretleri ve alarm belirtileri, tetkik edilme zorunluluğunu gösterir. 

Siyatik ağrısı ile ilgili diğer dosyaları görmek için  TIKLAYINIZ 

 01 Aralık 2013  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR