baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageOmurilik kesisi - Hasta

Nedir. Omurilik yaralanmalarında (zedelenmelerinde, travmalarında) görülen Tam kesi ve kısmi kesi ile ilgili şekil ile destekli genel bilgiler bulunmaktadır.

Daha geniş bilgi  doktorlara yönelik olarak yazılan Spinal şok, Nörojenik şok dosyasında bulunmaktadır. 

Omurilik kesisi denilince, aklınıza omuriliğin bıçakla enine kesilmesi gelmemelidir. Bu  ifade, genel olarak düşme-çarpma veya trafik kazası sonrası omuriliğin zedelenmesini tanımlar. Burada kesi ifadesinden kasıt, omurilikte bulunan ileti yollarının iş göremez hale gelmesidir. Zedelenmenin alanı, zedelenmenin şiddeti ile ilgilidir. 

omur_ilik_kesi_hasta

Omur ilik;
1- Beyin, beyincik ve beyin sapından gelen iletileri (mavi ok) kol bacak ve iç organlara taşır.
2- Çevreden gelen duyusal uyarıları beyin sapı, beyincik ve beyine taşır.
Yukarıda bulunan çizim üzerinden olayın ne olduğuna bakalım. Çizimin (A) bölümü normal omur iliği göstermektedir. İleti yollarında bir problem yoktur.
Çizimin (B) bölümü omuriliğin tam kesisini göstermektedir. Kesinin üstünden alt tarafa ileti gönderilemez iken, kesinin altından de kesinin üstüne ileti gönderilemez. Omur ilik 2 parça gibidir.
(C) omuriliğin kısmi (parsiyel) kesisini göstermektedir.  Kesi tarafında, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı ileti yoktur. Kesinin olmadığı tarafta ileti normaldir.

Tam kesinin olması sonucu ortaya çıkan tablo spinal şok' tur.

 İlgili dosyalar

1- Omurilik felci

2- Spinal şok

 29 Kasım 2014  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR