baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageBel fıtığı Ameliyat şekilleri (tipleri)

Kaç çeşit ameliyat var. Lomber (lumbal)disk hernisinde (bel fıtığı) duyduğunuz açık ameliyat, kapalı ameliyat,  mikro cerrahi, endoskopik ameliyat, lazer ifadeleri aklınızı karıştırıyor olabilir. Bu dosya, uygulanan bu ameliyat şekillerinin ne olduğunu açıklamak için yazılmıştır.

Bel fıtığı nedeni ile ameliyat olması gerektiği söylenen birçok hasta, yazılı ve görsel basının da etkisi ile kapalı ameliyat peşinde koşmaktadır. Bu konuda hatırı sayılır önemli eksik ve yanlış bilginin varlığı bilinen bir durumdur.
Ameliyat tiplerinin teknik özelliklerini geniş olarak öğrenmenin size pek bir katkısı olmaz. Bel fıtığı dosyalarında, bu konular açıklanmıştır. Liste sayfanın alt bölümünde link olarak verilmiştir. Linkleri tıkladığınızda görmek istediğiniz dosyaya ulaşabilirsiniz. 

Açık ameliyat tipleri

belfitik_ameliyat.jpg

Açık ameliyattan kasıt, ameliyatın cilt kesisi ile yapılmasıdır. Diskin bulunduğu alana varmak için kemikten oluşan laminadan bir parça almak gerekebilir. Diskin bulunduğu yer, laminaları birbirine bağlayan bağların altında ise sadece bu bağın alınması yeterli olabilir. Genel olarak üç tipi vardır. 
1- Klasik tip:  Belden cilt kesisi ile yapılır. Ameliyat sırasında, sinir kökü, fıtık ve çevre dokular görülür.

2- Mikro cerrahi yöntemi: Klasik yöntemin ameliyat mikroskobu ile yapılmasıdır. Klasik yönteme göre üstünlüğü, ameliyat mikroskobunun sağladığı büyütme faktörü ve ameliyat alanının daha iyi aydınlatılmasıdır. Ameliyat kesisi klasik yönteme göre daha küçüktür. Standart uygulama haline gelmiştir. Klasik yöntem ile ameliyat uygulayan ve sonuçları mükemmel olan cerrahların varlığı da bilinmektedir. Sonuçta, ameliyatı yapan cerrahtır. 
3- Mikro endoskopik cerrahi: Mikro cerrahi yöntemin belden ameliyat alanına kadar yerleştirilen bir boru içerisinden gerçekleştirilmesidir. Ameliyat görüş alanı, borunun çapı ile sınırlıdır. Çevre dokuların geniş bir şekilde görülmesi pek mümkün değildir.

Klasik ve mikro cerrahi yöntemi bel fıtığı ve bel fıtığı ile birlikte olan sinir kökü basısı yaratan kireçlenmelerde kullanılabilir. Ameliyat ile birlikte, belinize platin takılacağı söyleniyor ise ( füzyon ameliyatı) ikinci doktor görüşü almanızda yarar bulunmaktadır.

Bu yöntemin uygulanmasında belirli nedenler vardır.


Kapalı ameliyat tipleri
Bu yöntemlerin ortaya çıkış nedenleri, ameliyat sırasında sinir kökü zedelenme ihtimalinin ortadan kaldırılması, daha az kanama ve daha az doku zedelenmesi isteğidir. Bu yöntemlerde, fıtığın ve sinir kökünün olduğu omurga kanalı bölgesine girilmez. Belden kalın bir iğne (trokar) disk dokusunun içerisine, röntgen kontrolü altında sokulur. Disk dokusu, ısı veya lazer ile yakılarak, hacim olarak küçültülür. Bir başka tipinde ise, bu kalın iğne içerisinden disk dokusu çok küçük parçalar halinde boşaltılır.

Bu yöntemlerin uzun vadeli sonuçları çok iyi bilinmemektedir. Kullanıldığı durumlar kısıtlıdır ve disk kabarıklıklarında kullanılabilir. Diskin  kabarıklığı 5- 6 mm'den büyük ise veya disk kanal içerisine geçmiş ise ( fragmante disk) uygulanmaz. Bu büyüklükteki fıtıkların, basit tedavi yöntemleri ile geçeceğini söyleyen önemli sayıda cerrah bulunmaktadır. Fıtıkla birlikte kireçlenmeler var ise, yine bu ameliyat tipleri kullanılmaz. 

Sonuç
Ameliyat tipi seçiminde kendi isteğiniz doğrultusunda yöntem uygulayacak doktor bulmak için muayenehaneleri dolaşmayınız. Bırakın, size uygun olan yöntemi doktor belirlesin. Verilen karardan memnun veya tatmin olmaz iseniz bir başka doktor veya doktorların da düşüncelerini alabilirsiniz. Yararlı olur.

 

Bel fıtığı ile ilgili  diğer dosyaları görmek için TIKLAYINIZ...

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

 22  Kasım  2013  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR