baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageVertebra: Spinal stabilite ve instabilite nedir ?

İnstabil vertebra hakkında bilimsel yayınlarda, web sayfalarında çok yazı var. Ancak spinal stabilite denince çok fazla kaynak yok. Bu nedenle bu dosyada öncelikle spinal strabilitenin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım.  Stabilite; kelime anlamı olarak dengede olmak, bulunan konum ve düzenin bozulmaması olarak tanımlanabilir. Fiziksel, kimyasal, vucut organl stabilitesinden söz ettiğimizde farklı konular gündeme gelir. Bir cismin stabil olup olmaması  cismin hem kendi yapısı hem de bulunduğu ortamın fiziksel, kimyasal ve ortam faktörlerine bağlıdır.
Konunun daha iyi kavranabilmesi için bsit bir örnek ile yola çıkalım. Ağacın dalını kendimize çekelim ve bırakalım ve gözlemleyelim.
1- Çekip bıraktığınız ağaç dalı eğer çekme öncesi duruma hızlı bir şekilde geri dönüyor ve ağaç dalının yapısında bozulma olmuyor ise bu durum ağaç dalının stabil olduğunu gösterir.
2- Çekip bıraktığınız ağaç dalı başlangıç durumuna tam olarak dönmüyor veya  çekip bıraktığınız yerde kalıyor ya da kırılıyor ise bu durum ağaç dalının instabil olduğunu gösterir.
Bu deneyde, ağaç dalının stabil olup olmaması bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar
1- Uygulanan kuvvetin şiddeti,
2- Ağaç dalının genç ya da yaşlı olması ( yaşlı dal ya tam olarak geri dönmez ya da kırılır),
3- Ağaç dalının destek dokularının esenekliği ve gücüdür.
Bunlara daha fazla çevresel ve ağaç dalının kendisi ile ilgili faktörler eklenebilir.

Dosyanın konusu omurga (vertebra) olduğundan bu deneyi omurgaya uygulayalım.  Yer konulmuş olan bir ağırlığı alıp kaldırmak üzere eğildiğimizi düşünelim. Burada yükü kaldırmayı, ağaç dalının kendinize doğru çekilmesi olarak düşünelim.
1- Ağırlığı kaldırıp tekrar kaldırma öncesi dik duruma, bel ya da bacaklarımızda ağrı , siyatik sinirde zedelenme olmaksızın hızlı bir şekilde dönülüyor ise bu durum omurganın stabil olduğunu gösterir.
2- Buna karşın, dik duruma tam olarak dönülemiyor ya da çok geç olarak dönülüyor ise veya ağrı yakınmaları olşuyor ise bu dudum instabil omurgayı tanımlar.
Bu deneyde, yükü kaldıran kişinin kendi özellikleri, yükün ağırlığı gibi dış faktörler etkendir. Yük çok ağır ise, yukarıdaki sonuçlardan birincisi de oluşamayabilir.Bu durum stabilitenin fizyolojik sınırlar içinde geçerli olduğunu gösterir.
White ve Penjabi stabiliteyi şöyle tanımlıyor. Stabilite, fizyolojik sınırlar içinde bulunan omurga yüklenmelerinde; omurların yer değiştirmesini sınırlayan, eklem, disk, kemik, sinir dokusu, omurilik zedelenmelerini, dokularda ki bası ya da zedelenme sonrası ortaya çıkabilecek ağrı ve nöral kayıpları engelleyen bir durumdur. Buna karşın, bu olayların görülmesi insstabilitedir.

Omurgada stabiliteyi sağlayan dokular;
1- Kemik doku (omur kemiği - vertebra)
2- İki omur arasında disk dokusu ( nucleus pulposus ve annulus fibrosus bölümleri)
3- Omur kemiklerinin korpuslarını  (corpus vertebra) önden bir birine bağlayan anterior logitidunal ligaman,
4- Omur kemiklerin korpuslarını (corpus vertebra) bir birine bağlayan posterior longitidunal ligaman,
5- Omur kemiklerini bir birine bağlayan faset eklemleri,
6- Spinoz çıkıntıları bir birine bağalay inter spinoz ve supraspinoz ligamanlar,
7- Paravertebral kaslardır.
Bu bölümlerin birlikte uyumlu çalışması, omurga stabilitesini sağlar. Bunlardan bir ya da bir kaçının bozulması, stabiliteyi etkiler ve omurga unstabil hale gelir. Travmalar, spondilolisthesis, tümörler, enfeksiyonlar, disk dejenerasyonu, romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar instabil vertebra nedeni olurlar.

İnstabilite, akut (örneğin travma) ya da kronik (örneğin, non tramatik spondilolisthesis, dejeneratif disk hastalığı)) olarak gelişebilir.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

12 Ağustos 2015

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR