baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageSchmorl Nodülü

sch_2

sch_1

Schmorl nodülü, intervertebral disk dokusunda bulunan nucleus pulposus bölümünün kemik ve kıkırdaktan oluşmuş olan end-plate' i geçerek vertebranın kemik dokusu içerisine doğru herniasyonudur (fıtıklaşma). Yukarıda bulunan çizimin (A) bölümü normal yapıyı, (B) bölümü ise bu herniasyonu göstermektedir. Yan tarafta, Schmorl nodülünün MR görüntüleri bulunmaktadır. Torakal ve lomber vertebra tetkiklerinde rastlantı olarak görülür. Genellikle hiç bir şikayet nedeni olmaz, ancak nadir durumlarda bel ağrısı nedeni olduğu bilinmektedir.

Fizyopatolojisi tam olarak aydınlatılmamış ve genel bir fikir birliği olmamakla birlikte, aşağıda yazılı olan mekanizmalar nedeni ile oluştuğu öne sürülmektedir.
1- Gelişimsel patoloji: Vertebranın gelişimi esnasında, kemik dokunun tam olarak oluşmaması ve sonuçta kemik dokuda boşlukların oluşması, Schmorl nodülünün gelişimini ortaya çıkardığı öne sürülmektedir.
2- Dejeneratif disk hastalığı: Disk dokusunun dejenerasyonu 40 yaşın üzerindeki kişilerin % 50 'sinde, 60 yaşın üzerindeki kişilerin yaklaşık % 85 'inde görülen bir durumdur. Bu durumun schmorl nodülü yaratabileceği bir olasılık olarak görülmektedir. Dejeneratif disk hastalığı, asemptomatik schmorl nodülüne zemin hazırlayabilir. Ayrıca dejenere olmuş end-plate eski sağlamlığını gösteremez, ve Schmorl nodülüne zemin hazırlayabilir.
3- Vertebra üzerine aşırı aksial yüklenme: Düşmelerin vertebra üzerine aksial yüklenme yarattığı bilinen bir durumdur. İki ayak üzerinde yürüyen insanın, denge ve hareketinin sağlanması vertebra üzerine olan aksial yük arttırır. Bu durum sıklıkla  Torako-lomber bölgede görülür.  Bu mikro travmalar yıllar içerisinde  üst üste binerek schmorl nodülünü oluşturur. Vertebranın torsiyonel (ekseni etrafında sağa ve sola dönmek) hareketleri bu oluşumu hızlandırır. Jimnastik sporu yapan kişilerde, sıklıkla Schmorl nodülünün görülme nedeni budur.
4- Oto immun bozukluk: Schmorl nodülü gelişiminde etkili olduğu tam olarak ortaya konulmamakla birlikte, asemptomatik olan Schmorl nodüllerin, semptomatik duruma dönmesinde rol oynadığı öne sürülmektedir. Vasküler yapısı olmayan nucleus pulposus, çok vasküler olan vertebra korpusuna doğru fıtıklaştığında vücut bu durumu yabancı doku olarak algılar ve immun yanıt verir. Bunun sonucu olarak ödem gelişir sitokinazlar ortaya çıkar ve ağrı görülür. Bu olaylar zinciri, genellikle hiç bir şikayet nedeni olmayan Schmorl nodüllerinin, neden şikayet nedeni olabilecek duruma geçtiğini izah eden teoridir. Bu durum ağrılı olan Schmorl nodüllerinde, MR tetkiklerinde nodül etrafında ödem olarak görülür.

Yukarıda sözü edilen olası nedenlerden en çok kabul göreni aksial yüklenme teorisidir.

Asemptomatik ve semptomatik Schmorl nodüllerini ayırt edebilecek tek tetkik MR dır. Nodül etrafında ödem var ise semptomatik , yok ise asemptomatik Schmorl nodülü olarak adlandırılır. Ödemin olduğu olgularda bel ağrısı nedeni olarak kabul edilir.

Asemptomatik olanlarda tedavi gerekmez. Semptomatik olanlarda, klasik bel ağrısı tedavisi uygulanır. Tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahiler düşünülebilir. Burada en önemli noktalar teşhisin kesinliği ve ameliyatın gerekli olup olmadığıdır. 


Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

03 Şubat  2015    

    

 Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR