baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritagePlantar fleksiyon kaybı: Tibial sinir ?, L5 - S1 disk ?

Ayakta plantar fleksiyon kaybı, tibial sinir ve S1 sinir kökü tutuluşlarında görülebilir. Bu durumda ayırıcı tanı nasıl yapılacak ?. Bu dosya bu konuya odaklıdır.

Sinir kökü ve periferik sinir ayırımı ile ilgili genel bilgiler Sinir kökü ve periferal sinir tutuluşu ayırımı ayırımı adlı dosyadadır.

 Aşağıdaki çizimlerde, ayak kaslarının innervasyonu gösterilmektedir.

dusukay

planflek

 

siy_sin_dal

Plantar fleksiyon kaybının lokalizasyonunda en önemli testlerden bir tanesi Gluteus minimus ve medius kasının kuvvetine bakmaktır. Bu iki kas kalça abdüksiyonunu  yapar.Her iki kas superior gluteal sinir tarafından innerve edilir. Kalça abdüksiyonu kaybı radiküler düzeyi gösterir.

 
dusuk_ayakabd

Kalça Abdüksiyonu

Hasta yan yatar durumda ve muayene edilecek olan bacak 45 derce açıda iken, hastanın kalçası el ile sabitlenir (kalçanın hareket etmemesi için). Diğer el ile uyluk distal bölgesi kavranır. Hasta bacağını yukarı kaldırmaya çalışırken (kırmızı ok) distal bölgede ki el yardımı ile hastanın bacağını yukarı kaldırmasına engel olunur. Aynı işlem diğer tarafta da yapılarak kuvvet kaybının olup olmadığı belirlenir. Kalça abdüksiyonu Gluteus medius ve Minimus kasları tarafından yapılır. Her iki kas N. Gluteus superior tarafından innerve edilir. Bu sinir, siyatik sinir öncesi L4, L5, S1 sinir köklerinden orijin alır.  Kuvvet kaybı lezyon yerinin radiküler düzeyde olduğunu gösterir.

Bir başka test kalça ekstansiyon testidir. 

dusayak_kalcaext.238

Hasta yüz aşağı (prone) yatar durumdadır. Muayene edilecek olan bacak dizden fleksiyondadır. Doktor bir eli ile (A) kalçayı sabitler. Diğer eli ile (B) hastanın uyluğunu aşağı doğru bastırır ( kırmızı ok yönünde kuvvet). Hasta bacağını mavi ok yönünde yukarı doğru kaldırmaya çalışır ve kuvveti tespit edilir. Ayni işlem şikayet olmayan tarafta da yapılarak her ikisi arasındaki fark değerlendirilir. Kalça ekstansiyonu, gluteus maksimus kası ile yapılır. Bu kas inferior gluteal sinir tarafından innerve edilir (L4, L5, S1, S2 sinir köklerinden gelen dallar ile oluşur). Kuvvet kaybı, lezyonun radiküler düzeyde olduğunu gösterir.

Aşağıdaki tablo, Tibial sinir, siyatik sinir, sinir kökü (radiks) yerleşimlerinin ayırıcı tanısını göstermektedir.

 

 

Tibial sinir

Siyatik sinir(*)

S1 radiks

Ayak dorsal fleksiyonu

Normal

Zayıf

Normal

Ayak plantar fleksiyonu

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Ayak eversiyonu

Normal

Zayıf

Zayıf

Ayak inversiyonu

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Aşil refleksi

Zayıf

Zayıf 

Zayıf

Kalça abdüksiyonu

Normal

Normal

Zayıf

Kalça ekstansiyonu

Normal

Normal

Zayıf

Tablo 1: Kuvvet ve Refleks muayene sonuçları

(*) Tabloda siyatik sinirin tibial sinir ve peroneal ( Fibüler sinir) bölümünün birlikte zedelendiği durumu  gösterilmektedir ( Total siyatik sinir lezyonu). 

Tibial sinir, en sık olarak ayak bileğinde Tarsal tünelde sıkışır (tuzak nöropatisi). 

Ayırım yapmada, yüzeysel duyu kaybı muayenesi , her ne kadar çok objektif olmamakla birlikte değerlidir.Aşağıda duyu kayıpları ile ilgili çizim bulunmaktadır.

 
TibS1

 

İlgili dosyaları görmek için tıklayınız.....

Site ile ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

03. Ocak  2014 

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

   

 Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR