baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageOmurilik basısı ve ödemi - Fizyopatoloji

Bu bölümde, omurilk  basısının fizyopatolojisi ve Omurilik basısı ile ortaya çıkan durumların mekanizmaları yazılıdır. Nedeni ne olursa olsun, omurilik basılarında sonuç  her zaman omurilikte beyaz cevher ödemidir. Omurilik basıları,  anatomik yerleşime göre 3 şekilde görülür.

  • Dura üstü bası (epidural),

  • Dura altı bası (subdural),

  • Medulla spinalis içi bası (intrameduller).


spintmlok
Gelişme sürecine bağlı olarak;

  • Akut

  • Subakut

  • Kronik

sınıflandırılır. 

Bu bası tiplerinin sonucu medulla spinalisin zedelenmesidir. Bası; travma, akut massif disk herniasyonu gibi akut gelişebildiği gibi yavaş büyüyen tümörlerde ( örneğin memenjiyom) kronik olarak gelişebilir. Omurga ve omurilik darbesi sonucu ani olarak gelişen durumun fizyopatolojisi, omurga ve omuriliğin travmaları bölümünde yazılacaktır.

Fizyopatoloji

Epidural, intradural ve intrameduller bölgelerde oluşan omurilik basısı başlangıçları farklı olmakla  birlikte sonuçta omurilikte oluşan venöz staz ve bu staza bağlı konjesyonun yarattığı kan - omurilik bariyerinin bozulması sonucu gelişen vazojenik ödemle sonlanırlar.  Omurilik basıarında ;
Venöz staz, venöz konjesyon ve vazojenik ödem (1, 2) :
Epidural metastatik tümörlerde başlangıçta Batson pleksusun bası altında kalması ile başlar ve bu staz omuriliğe  venöz konjesyon olarak  aktarılır. Venöz konjesyon sonucu kan - omurilik bariyeri bozulur ve vazojenik ödem gelişir.
Subdural ve intramedüller basılarda ise  Batson pleksusu bası yoktur. ( Batson pleksusus dura dışındadır) omurilik içindeki venlerin basısı gelişir. Arkasından venöz konjesyon ve vazogenik ödem gelişir.
Kortikosteroidler ile vazojenik ödem geri döndürülebilir . 
Demyelinasyon:
Subdural ve intrameduller yerleşimli basılarda direkt omurilik basısı ile ortaya çıkar. Bası kısa süreli ise, aksonal ileti bozulmaz. Remyelinasyon basının ortadan kaldırılması ile görülebilir (3, 4)
İskemi;
Omurilik basısı çok uzun sürecek olursa, önce arteriyel akım bozulur, daha sonra tamamen kaybolur. Bu nedenle, uzun süreli basılarda ortya çıkan klinik tablo kalıcı olur.
Omurilikbasiepi

Epidural bası

Deneysel olarak araştırılmıştır. Kinik gözlemler de deneysel çalışmal sonuçları ile paraleldir. Tipik örnek epidural metastatik tümörlerdir. Ortaya çıkan tablo, 3 safhalıdır. Birinci ve ikinci sahdada görüel myelopati ve buna bağlı gelişen nörolojik tablo, kortikosteroid uygulaması ile geri döndürülebilir. Bu nedenle omurilik basısının saptanmasından sonra tedavi hakkında karar verinceye kadar yapılacak ilk iş, kortikosteroid uygulanmasıdır. Önemli olan, hastanın üçüncü aşamada gelişen iskemik zedelenmelerden korunmasıdır.

Klinikte, bu şamaları sırası ile görmek genellikle mümkün değildir. Bunun en önemli nedeni, kemik tutuluşu olmaksızın saf epidural metastaz görülmesinin çok nadir olmasıdır (5, 6). Hastalar genellikle, kemik metastazının olduğu, tümörün buradan epidural aralığa atladığı ve nörolojik kayıpların olduğu  klinik tablo ile doktora baş vururlar ( 2.ci  safha)
omurilikbasisub
Subdural (dura altı) intramedüller ve ekstramedüller basılarda yer kaplayan oluşumun direkt etkisi ile oluşan gelişmeler söz konusudur. Bunlar, yer kaplayan oluşumun oluşturduğu fokal ve genel bası sonucu ortaya çıkan gelişmelerdir. Hem myelin kaybı hem de vazojenik ödem sonuçta, basının klinik özelliği olan parezi veya parapleji ile kendisini gösterir.

Kaynaklar

1- Ushio Y, Posner R, Posner JB, Shapiro WR: Experimental spinal cord compression by epidural neoplams. Neurology 27: 422-429, 1977
2- Ikeda H, Ushio Y, Hayakawa T, Mogami H : J Neurosurg. 1980 Feb;52(2):203-9.
Edema and circulatory disturbance in the spinal cord compressed by epidural neoplasms in rabbits.
3- Gledhill RF, Harrison BM, McDonald WI: Demyelination and remyelination after acute spinal cord compression. Exp Neurol 38: 472-487, 1973
4- Waxman SG: Demyelination in spinal cord injury. J Neurol Sci 1989 Jun;91(1-2):1-14.  Pubmed
5-
  Constants JP, DeDivitiis E, Donzelli R, Spaziante R, Meder JF, Haye C:  Spinal metastases with neurological manifestations.  Neurosurg 1983;59:111–8    

6-  Ogose A, Hotta T et al : Myxoid liposarcoma metastatic to the thoracic epidural space without bone involvement: report of two cases  Jpn J Clin Oncol. 2001 Sep;31(9):447-9

 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

12 Ocak 2016 

Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR