baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageMesane ve işeme - Fonksiyonel anatomi

Klinik açıdan en önemli nokta, işeme bozukluğunun nörojen (sinir dokusu) veya non nörojen (mesane, prostat) olup olmadığının saptanmasıdır.

Mesane ve üretranın  çalışması, istemli motor sistem (işemede istemli kontrolü sağlar) ile istemimiz dışında çalışan otonomik sinir sistemin (sempatik ve parasempatik) birlikte koordinasyonu ile sağlanır. 

pasem

 


Mesanenin parasempatik innervasyonu, medulla spinalisin S2-4 (sakral 2 ve sakral 4) segmentlerinden sağlanır. Görevi mesane duvarında bulunan adalelerin kontraksiyonunu (kasılmasını) sağlamak, üretranın iç sfinkterini gevşetmek  ve bu yolla mesaneyi boşaltmaktır. Parasempatik kontrol pelvik sinirle sağlanır.

 semiseme


Mesanenin parasempatik innervasyonu, medulla spinalisin S2-4 (sakral 2 ve sakral 4) segmentlerinden sağlanır. Görevi mesane duvarında bulunan adalelerin kontraksiyonunu (kasılmasını) sağlamak, üretranın iç sfinkterini gevşetmek  ve bu yolla mesaneyi boşaltmaktır. Parasempatik kontrol pelvik sinirle sağlanır.

Mesanenin sempatik innervasyonu Th 10 ve L2  spinal segmentlerinden sağlanır. Görevi üretranın mesaneye açıldığı iç sfinkteri kasmak (kontraksiyon) ve mesane duvarındaki adaleleri gevşetmektir. Sempatik kontrol Hypogastrik sinirle sağlanırÜretranın eksternal sfinkterinde bulunan kaslar istemli motor sistemin kontrolündedir (S2-4 medulla spinalis segmentindeki ön boynuzunda bulunan alfa motor nöronlar). Bu bölgeye gelen inen yollar, frontal korteks, ve motor korteks kaynaklıdır. Bu sistem dış sfinkterin açılması ve kapalı kalmasını düzenler. Kontrol Pudental sinir ile sağlanır. 

Sağlıklı kişilerde, işemenin 2 fazı (evresi) vardır. Bunlar depolama ve idrarın boşaltılma evresidir.  Bu evreler refleks mekanizmalarla olmaktadır. Bu mekanizmalar içerisinde beyinin (bilinçli etki) ve mesane duvarı ile üretradan gelen uyaranların rol aldığı bilinmektedir.

İdrarın mesanede birikme fazında sempatik sistem hakimdir. İnternal üretral sfinkter (üretranın iç sfinkteri) kasılıdır ve mesane duvarındaki adaleler (detrussor kasları) gevşer. Mesanede idrar birikir (erişkinlere 500-600ml)

İşeme (idrarın mesaneden boşaltılması), fazında parasempatik aktivitenin ön plana çıkması ile sempatik aktivite inhibe olur. Üretra iç sfinkteri gevşer, detrussor kasları kasılır, istemli kontrol  ile üretra dış sfinkteri açılır ve idrar boşalır.

İşemenin supraspinal (omurilik üstü) kontrolü pons' ta bulunan işeme merkezi ve beyin korteksidir.

Sonuç olarak  parasempatik ve istemli motor nöronların birlikte çalışması ile işeme başlar.

 

İlgili dosyaları görmek için tıklayınız

Sitede bulunan tüm sağlık çalışanları ve doktor dosya listesi için tıklayınız...

Nörojenik mesane

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

03. Ocak  2014    

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR