baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageMeralgia parestetika

Meralgia parestetika uyluğa giden lateral femoral kutanöz sinirin  basısını tanımlar. Meralji, bazen femoralji olarak tanımlanmaktadır. Her iki olay hem etiolojik hem de klinik olarak farklıdır. 

Bu dosya sağlık çalışanları için yazılmıştır. Daha basite indirgenmiş olan ve hastalar için yazılmış Meralji dosyası için tıklayınız.....

Sinir kökü ve periferik sinir ayırımı ile ilgili genel bilgiler Sinir kökü ve periferal sinir tutuluşu ayırımı ayırımı adlı dosyadadır.

meral_dok Femoral sinir, lomber pleksusu oluşturan  L2, L3, ve L4 sinir köklerinden (radiks) oluşur. Motor ve duyusal lifleri içerir. Femoral sinir, pleksusu terk ettikten sonra inguinal (kasık) bölgesinde bulunan inguinal ligamanın altından geçerek ayakta sonlanır. Buradan geçiş sırasında femoral arter ile komşudur. Femoral sinir burada sıkışabilir. Femoral sinir, L2, L3 ve L4 sinir kökünden gelen ve bu sinir köküne giden lifler nedeni ile hem duyusal hem motor hem de Patella refleksi ile ilgili sinir liflerini (akson) taşır. Bu nedenle femoral siniri oluşturan sinir köklerinin veya femoral sinirin kendisinin bası altında kalması duyusal, motor ve refleks değişiklikleri ortaya  çıkarır (Tablo 1).  Patella refleksi azalır ya da kaybolur, Kuadriceps kası zayıflığına bağlı olarak dizin ekstansiyonu ve kalça fleksiyonu zayıflar, L2-3-4 dermatomal duyu kaybı vardır (uyluk ve crusun medial anterior bölümünde).

femagri

 

Lateral femoral kutanöz sinir L2 ve L3 sinir köklerinden gelen lifler tarafından oluşturulur. Femoral sinir gibi inguinal kanaldan geçer. Bu geçiş noktası olan kanal yaklaşık olarak 1 cm boyutlarındadır, dış tarafta inguinal ligamanın bağlandığı  crista iliaca anterior superior , üst taraf inguinal ligaman bulunur. Sadece duyusal lifleri taşıması nedeni, innerve ettiği alanda ağrı, parestezi ve uyuşukluk yaratır, motor ya da refleks değişiklik görülmez (Tablo 1).     

 

 

 

merfem

Etioloji

1- Femoralji:
a- Radiks tutuluşu yaratan disk hernileri, dar kanal,
b- Pelvis içi patolojiler (malignite),
c- İnguinal kanalda, femoral arter ve ven patolojileri,
d- Direkt travmalar (örneğin kesici alet yaralanmaları),
e- Diyabet,
f- Karın içi patolojiler (psoas kasına olan komşuluk)
2- Meralgia parestetika:
a- Obezite,
b- Hamilelik,
c- Beli çok dar pantolon giymek,
d- En sık olarak diyabet.

 

İlgili dosyalar için tıklayınız......

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

03. Ocak  2015  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR