baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageKafa içi basınç artısı endromu (KİBAS) - Fizyopatoloji

1- Akut gelişimli ( hematom, malign tümörler, beyin ödemi, enfeksiyonlar, akut hidrosefali gibi),
2- Kronik gelişimli (memengioma, kronik hidrosefali  hibi yavaş gelişimli olaylar)
olmak üzere 2 şekilde görülür.
Bu bölümde akut gelişimli olaylar nedeni ile glişen artmış kafa içi basıncından bahsedilecektir. Kronik gelişimli olanlar da, bu mejanizmaları üzerine kolaylıkla uyarlanabilir.
Kafa içi basınç artışı ve sendromu (KİBAS) Monroe kellie doktrini üzerine kurulmuştur.  Monroe Kellie doktrini ortaya konulduğunda henüz kafa içi basınç bilinmemekte idi. Daha sonra, kafa içi basınç ortaya konulunca ,kafa içi hacim (volüm) ile kafa içi basınç arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır.
Bu bölüde çok sık geçecek olan bazı terimleri hatırlamakta yarar vardır. Bunlar kompilyans ve elestanstır.

Kompliyans nedir ?:  Kompliyans, kafa içinin ilave hacimi karşılayacak rezervinin varlığını gösterir.
1- Kompliyans değeri ne kadar yüksek ise, o kadar çok rezerv vardır, o kadar çok ilave eklenen hacime dayanılabilir.
2- Kompliyans değeri düşük ise yeterli rezerv yoktur.
Burada söz konusu edilen rezerv, basınç artışı sonucu yer değiştiren BOS ve venöz kanın yer değiştirmesi ile ortaya çıkan kafa içi hacim azalmasıdır. BOS omurilik subaraknoid mesafeye, venöz kan da Juguler venler yolu ile sistemik dolaşıma yönlendirilir.

Elestans nedir ?: Elestans, kafa içi bölüme eklenen ilave hacim artışının, kafa içi basıncının yükselmesine olan etkisini tanımlar.
1- Değer yüksek ise, kafa içi hacimde çok az artışlar çok yüksek kafa içi basınç artışına yol açar.
2- Değer düşük ise, kafa içi hacimde yüksek artışlar, daha düşük kafa içi basınç değerleri oluşturur.

Elestans ve Kompliyans ile ilgili geniş bilg kompliyans ve elestans  dosyasında yazılıd

Kafa içi basıncı artışında ne olmaktadır. (1, 2, 3, 4, 5)

           (V beyin) + (V kan) + (V BOS) = Sabit hacim (Kafa içi yapıların toplam hacmi)

Monroe - Kellie doktrini, kafa içi oluşum  hacim toplamlarının  normal şartlarda sabit olduğunu gösterir.  Bu doktrin;
1- Kafa içi yapılarından  herhangi birisindeki artma ( beyin ödemi, bu yapılardan her hangi birisinden kaynaklanan tümör, BOS yapım veya emiliminde bozulma)  (V beyin) + (V kan) + (V BOS) = Kafa içi hacim
2-  Bu yapılardan kaynaklanmayan patolojiler  (tramatik ya da spontan kanamalar,  metastatik tümörler, abse gelişimi gibi)  (V beyin) + (V kan) + (V BOS) + ( V yeni )= Kafa içi hacim

ile iki şekilde bozulur.

Artmış kafa içi basıncında , çok hızlı gelişim nedeni ile intrakranial kanamalar (intraserebral, epidural, akut subdural hematom) örnek olarak verilmiştir. 
kafaıcıbasincartmasıBirinci aşama  Şekil 1 - A
a 1 )- Bu bölgenin başlangıç bölümünde elestans düşük, kompliyans yüksektir. Bu nedenle kafa içi bölgenin ilave hacim artşına karşı bu ilave hacimi karşılayacak yeterli rezervi vardır. Bu reserv BOS ve venöz kan dolaşımıdır. Kanama hacim olarak artmaya başlayınca,  buna cevap olarak önce BOS kranial bölgeden spinal bölgeye doğru  geçer. Bu duruma mekansal dengeleme (spatial compensation) adı verilir (1, 3, 4). Tampon sistemlerin çalışması nedeni ile, hastada bilinç açıktır. Baş ağrısından şikayet edilir. Nörolojik bulgu yoktur.
a 2 )-  Kanama devam eder ise hacim daha da büyür. Kompliyans değeri daha da düşer. Bunun anlamı, artık ilave hacim artışını karşılayıp tampone edecek BOS  mekanizması yoktur. Bu aşamada venöz sistemde ki kan venöz sinuslar yolu ile Juguler venlere oradan da sistemik dolaşıma gönderilir. Bu dengelemede uzun vadeli sürdürülebilir bi durum değildir ve sonunda iflas eder. Elastans değeri yükselmeye başlar. Bunun sonucunda, daha az hacim artışı ile daha yüksek kafa içi basınç artışı ortaya çıkar.
2. Aşama   Şekil 1 - B

Bu bölgede artmış kafa içi basıncını dengeleyebilecek bir tampon sistemi yoktur. Bu neden ile burası dengelenemez (spatial decompensation) bir bölgedir (2)
b 1)-  Kafa basıncının kanamanın hacim olarak artmasına paralel olarak beyin perfüzyon basıncı azalmaya başlar (5). Bunun sonucunda beyinde iskemi başlar. Bu olay, iskemi sonrası gelişen ödem nedeni ile hacimi daha da arttırır. Hastanın bilinci kapanır. Nörolojik bulgular görülür.
b 2)-  Bu aşamada. hacimdeki en ufak artmalar, basınçta çok yüksek artışlara yol açar. Bu durum yüksek elestans nedeni iledir.  Hastanın bilinci tamamen kapanır. Fiks dilate pupil görülür.

KAYNAKLAR
1- Adams &  Graham's  Introduction to Neuropathology 3Ed.J.A.R. Nicoll,Ian Bone,David Graham  sayfa 67-68    
Link

2- Textbook of Neurosurgery, Third Edition, Three Volume Set Prakash Narain Tandon,Ravi Ramamurthi
Bölüm 4. Sayfa 45      
Link


3-  Neurosurgical Classics. editör: Robert H. Wilkins,Gloria K. Wilkins
Sayfa 52   
Link

4- Langfitt, T. W. (1969). Increased intracranial pressure. Clinical Neurosurgery, 16, 436-471.

5- Symon L, et al.  Effect of supratentorial space-occupying lesions on regional intracranial pressure and local cerebral blood flow: an experimental study in baboons'  . Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 1974, 37, 617-626
Link


Önceki bölümler

Elestans ,Kompliyans

Kafa içi basıncı


İletişim için oskocana@yahoo.com.tr  ye yazabilirsiniz.


21 Nisan  2016 

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR