baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageKafa içi basınç (Intrakranial basınç) - Fizyoloji

Kafa içi yapılar teorik olarak 3 bölümden ;
1- Beyin hacmi (85 %)
2- Beyin omurilik sıvısı ( 10%, 150 ml)
3- Kan ( 5%, 50-75 ml) dan oluşur.
Bu dokularda basınç etkisi ile hacim azalması olmaz.  Ancak, basınç ile beyin omurilik sıvısı ve kanın sıvı olmaları nedeni ile basınç etkisi ile farklı bir yere doğru yer değiştirirler.
Beyin omurilik sıvısı, subaraknoid mesafelerden sisteralara buradan da omurilik subaraknoid bölgeye yönlenir.
Kan; venöz tarafta önce venöz sinulardan sistemik dolaşıma iletilir, daha sonra da arteriel bölümde kan akımı azalır.
Basınç artışına karşı intrakranial bölgedeki dengeleme bu iki sıvı ile yapılabilir.
Kafa içi basınç, kranium içindeki serebum, serebellum, beyin sapı, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve kanın, sahip oldukları  kendilerine ait basınçlarının toplamıdır. En önemli faktörler, öcelikle BOS ve kanın basıncıdır.
Monroe - Kellie doktrini, aslında bir  basınç ilişkisini tanımlamaz. Bu doktrin; genişleme kapasitesi olmayan kranium içindeki yapıların toplam hacimlerinin (Volüm) bir denge içerisinde ve sabit olduğunu gösterir. 

(V beyin) + (V kan) + (V BOS) = Sabit hacim (Kafa içi yapıların toplam hacmi)

Bu doktrine göre, bu yapılardan her hangi birisindeki hacim olarak artış, diğer bir veya iki yapıda hacim olarak azalma yaratır. Böylelikle kafa içi hacim sabit kalır. Monroe - Kellie doktrinin temeli budur.
Monroe - Kellie doktrini ortaya konulduğunda, henüz kafa içi basınç bilinmemekte idi. Daha sonra kafa içi basınç kavramı ortaya konulunca Monroe - Kellie doktrin genişletilmiş ve kafa içi sabit olan bu oluşumların kafa içi basınç ile olan ilişkileri ortaya konulmuştur.
Kafa içi basıncı dinamik bir sürecin sonunda gelişir. Sistemik kan basıncı, sıvı dengesi, intratorasik basınç, BOS (beyin omurilik sıvısı)  yapım ve emilimi bu dinamik süreçte rol oynarlar. 

Kafa içi basıncının denge (steady-state) durumu
Kfa içi basıncının normal olduğu durumu ifade eder. Kafa içi basınç;
1- Kranium içinde bulunan dokuların artmaması,
2- Kranium içinde, hacim artışı olabilecek ilave herhangi bir illave patolojinin (kanama, ödem,  tümör, hidrosefal gibi) olmaması durumunda,
3- BOS yapım ve emiliminin normal bir şekilde devam etmesi durumunda,
sabit olarak ve dengede tutulur.

Öksürme, ıkınma gibi fizyolojik olaylarda kafa içi basıncı çok kısa süreli olarak yükselir ve hızla geriye döner.
Kafa içi basınç, ayakta veya oturur iken, yatar durumda olmaya göre daha yüksek değerlerdedir. Ancak bu yükseklik, normal olan 5 - 15 mm Hg aralığını geçmez.

Kaynaklar

1- G. Rodríguez-Boto et al. Basic concepts about brain pathophysiology and intracranial pressure monitoring  Link

  • 2- A Marmarou
  •  and A Beaumont. Physiology of the Cerebrospinal Fluid and Intracranial Pressure .Youmans Neurological Surgery, Chapter 10, 169-182.


Sonraki bölümler =

Elestans ,Kompliyans

Artmış kafa içi basınç (KİBAS), Fizyopatoloji


Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

2 Mayıs 2016        

 Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR