baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageFemoralji: Femoral sinir ?, L3-4 disk hernisi ?

Femoralji, femoral siniri oluşturan sinir köklerinin veya  femoral sinirin kendisinin basısı ile ortaya çıkan ağrıyı tanımlar.

İçinde bulunduğunuz dosya sağlık çalışanları için yazılmıştır. Daha basite indirgenmiş  Femoralji dosyası için tıklayınız.....

Sinir kökü ve periferik sinir ayırımı ile ilgili genel bilgiler Sinir kökü ve periferal sinir tutuluşu ayırımı  adlı dosyadadır.

Patella refleksinin azaldığı ya da kaybolduğu, Kuadriceps kası zayıflığına bağlı olarak dizin ekstansiyonu ve kalça fleksiyonunun zayıfladığı hastalarda ilk aklımıza gelen L3-4 disk aralığı patolojisine bağlı L4 sinir kökü zedelenmesi olmaktadır. İlave olarak, hastanın yapılan BT veya MR tetkiklerinde disk hernisi veya L4 sinir kökü zedelenmesine yol açabilecek dar kanal veya foramen stenozu da saptanırsa teşhis hemen hemen kesinleşmiş gibi olur. Peki, durum her zaman böyle midir ?. Bu klinik tablo Femoral sinirin tuzaklanması ile görülebilir mi ?. İçinde bulunduğunuz dosya bu durumu açıklamaya yöneliktir.

 

fem_obt

 

L2, L3,ve L4 sinir köklerinin birleşmesi ile oluşan siyatik sinir, pleksusu terk ettikten sonra kasık (inguinal) bölgeden inguinal ligamanın altından geçerek, adale ve yüzeysel duyu alanlarına dağılır. Femoral sinir burada sıkışabilir (tuzak nöropatisi). Ortaya çıkan klinik tablo duyu kaybının olduğu alanlar hariç tutulursa L4 sinir kökü tutuluşu gibidir. Duyu kusuru L2, L3, ve L4 dermatomlarındadır. Duyu muayenesinin çok objektif olmadığı da göz önüne alındığında, her iki durumu nasıl ayırt edebiliriz ?. 

İkisi arasında ayırıcı tanı, kalça addüksiyonu testi ile yapılır. 

Kalça addüksiyonu L2, L3 ve L4 sinir köklerinden oluşan Obturator sinir tarafından sağlanır. Obturator sinir, obturator kanaldan geçer.

kaladduc

Kalça addüksiyon testi: Hasta yan yatmaktadır. Doktor sırt (arka) tarafındadır. Muayenesi yapılacak kalça alt ekstremitedir. Doktor, üstteki,  ekstremiteye orta hattan yaklaşık 25 derecelik açı ile yukarı kaldırır ve bir eli ile femur alt bölümünden destek yapar. Hasta kırmızı ok yönünde alttaki bacağını yukarı kaldırmaya çalışırken, doktor mavi ok yönünde aşağıya doğru kuvvet uygular. Bu muayene öbür kalça içinde uygulanır. Sonuçta kuvvet kaybının olup olmadığı belirlenir. Kuvvet kaybının olması, femoral sinir tutuluşunun sinir kökü düzeyinde olduğunu gösterir. Kuvvet kaybı yok ise, lezyon Femoral sinirdedir.

İlgili dosyalar için tıklayınız........

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

03. Ocak  2014        

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR