baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageOmurga metastaz gelişimi -  Fizyopatoloji


Omıurga, epidural aralık ve medulla spinalise metastatik hücreler 4 yol ile ulaşır.

 1. Arteriyel sistem:  Metastatik hücreler  vertebranın pars spongiosus' una ( kırmızı kemik iliği) bu yol ile yerleşebilir. En sık görülen metastaz yoludur.

 2. Batson' un venöz pleksusu: Metasataz omurgaya, epidural aralığa ve medulla spinalise bu yol ile ulaşabilir (1)

 3. Primer tümör, direkt- komşuluk yolu ile omurgaya ve medulla spinalise ulaşabilir.   (Örneğin çocukluk çağı lenfoması, Pancoast tümörü)

 4. Kranial bölgede yerleşen bir metastaz, beyin omurilik sıvısı  yolu subdural - ekstramedüller  ve intramedüller bölgeye tersier (üçüncü) olarak yayılabilir.Omurga ve omurilikteki venöz akım, normal şartlarda anterograd ve retrograd olmak üzere iki yönlüdür. 

 • Anterograd venöz akım: omurga ve omurilikten V.cava superior ve inferiora  doğrudur (vena cava superioris and inferioris)

 • Retrograd venöz akım: V.cava inferior ve superiordan omurga ve omuriliğe 

V.Porta V.Cava inferior ve superiorda bulunan kanın 5-10%' u vertebral venöz sisteme  doğru gider (2). Omurga ve omurilik venlerinde kapakçık yoktur. Venöz yolun, metastaz gelişiminde az da rolünün olduğu kabul edilen görüştür. İntratorasik ve /  veya intraabdominal basıncın arttığı durumlarda, anterograd olan venöz akım, tersine dönerek retrograd hale gelir. Bu durum venöz yol ile metastaz gelişmesine  yol açar  (1, 3)

İnsanlarda, vertebra metastazı olmaksızın, epidural mesafede metastaz görülmesi çok nadirdir (4, 5).
Metastatik hücre vertebra korpusununun spongios tabakasına  yerleştikten sonra,
1- Tümör hücreleri çoğalmaya başlar ve spongioz  tabakayı tahrip eder.  Bu esnada travma olacak olursa vertebrada kompresyon (çökme) kırığı gelişir.
2-  Tümör, vertebra korpusunun sert olan kompakt takasını tahrip etmeye başlar. Bunun en belirgin görünümünü, vertebra pedikülünde  görürüz.
3-  Kompakt tabakanın tamamen tahrip olmasından sonra geriye tek engel olan posterior longitidunal ligaman kalmıştır. Zayıf bir dokudur. Tümör bu tabakayı da geçerek epidural aralığa girer.

 KAYNAKLAR

 1. The diffusion through the venous system is the principal process of spinal metastasis     O. V. Batson, “The function of the vertebral veins and their role in the spread of metastases. 1940,”Clinical Orthopaedics and Related Research, no. 312, pp. 4–9, 1995.

 2. Louis R, Ouiminga RM, Obounou D. 1976. [The azygos or vertebro-parietal venous anastomotic system]. Bull Assoc Anat (Nancy) 60:381397.   PubMed

 3. Coman DR, de LR.: The role of the vertebral venous system in the metastasis of cancer to the spinal column; experiments with tumor-cell suspensions in rats and rabbits. 1951. Cancer 4:610618CrossRef

 4. Constants JP, DeDivitiis E, Donzelli R, Spaziante R, Meder JF, Haye C:  Spinal metastases with neurological manifestations.  Neurosurg 1983;59:111–8

 5. Ogose A, Hotta T et al : Myxoid liposarcoma metastatic to the thoracic epidural space without bone involvement: report of two cases  Jpn J Clin Oncol. 2001 Sep;31(9):447-9


oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

Aralık  2015   

Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR