baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageSpinotalamik yol - Fonksiyonel anatomi

Spino-thalamik yol, kaba temas (dokunma),basınç, ağrı ve ısı duyusunu omurilikten paryetal korteks' e ileten yoldur. Tamamen duyusaldır. 

Anterior ve lateral spinotalamik yol olmak üzere 2 bölümü vardır.

omiliklamel 

 
1 adet ön ve arka kökün bulunduğu alana 1 segment denir (Çizim 1).

 

 

spthal-turkce

 
Arka köklerden giren lifler, önce 2 segment  kadar yukarıya doğru Lisauer traktüsü içine ilerler ve ayni tarafta arka boynuzda Substantia gelatinosa' da sonlanır (Çizim 2). Yanda bulunan çizim, omuriliğin sağ tarafından giren duyusal liflerin izlediği yolu göstermektedir. Sağ Th 8 kökünden gelen duyusal lifler Th 6 omurilik segmentinde bulunan substantia gelatinosa da,  Th 7 lifleri Th 5 substantia gelatinosa da sonlanır. Sol taraftan giren liflerin izleyeceği yol, bunun tersidir. 

 

 

Aşağıda, konunun daha iyi kavranabilmesi için  iki örnek verilmiştir.

spintha-torakal

Yanda bulunan çizimde (Çizim 4), sol Th 4 düzeyinde bulunan bir lezyon gösterilmektedir. Bu lezyon sol spinotalamik traktüsü etkiler. Bu traktüs içinde karşı taraftan (sağ taraf) gelen lifler bulunmaktadır. En son etkileyeceği sinir lifleri Sağ Th 6 ve altında ki sinir lifleridir (Sağ  torakal 6 altından giriş yapan sinir lifleri sol spinotalamik traktüs içindedir). Sonuç olarak, hastada sağ tarafta Th6 ve altında hipo veya anestezi bulunur (ağrı, ısı, basınç, kaba temas). 

 

 
spthal_servikal

Yanda bulunan çizim (çizim 5), Sağ servikal 5 düzeyinde  lezyonu göstermektedir. Bu lezyon sağ spinotalamik traktüsü (içinde sol taraftan gelen  servikal 7 ve daha altında ki duysal sinir lifleri  bulunmaktadır) zedeler. Zedelenen en üst seviye C 7 dir. Hastada, sol tarafta C 7 düzeyine kadar gelen duyu kaybı vardır.

Sonuç= Duyu kusuru üst seviyesi, karşı tarafta ve iki segment yukarıda ki lezyonu işaret eder.

Lezyon yeri belli iken duyu kusuru seviyesinin belirlenmesi: Lezyon seviyesine iki eklenerek karşı tarafta duyu kaybının üst seviyesi bulunur.( Örnek: Sol Torakal 6 lezyonu, sağ tarafta üst seviyesi  torakal 8 olan duyu kaybı yaratır. Torakal 6 + 2= Torakal 8)

Duyu kusuru üst seviyesi belli iken, lezyon yerinin belirlenmesi: Duyu kusuru üst seviyesinden iki çıkarılarak karşı tarafta lezyonun yeri saptanır. ( Örnek: Üst duyu kusuru seviyesi servikal  4 olan duyu kaybı , sağ servikal 2 düzeyinde patolojiyi işaret eder. Servikal 4 - 2= Servikal 2)

 

spino_capraz

İki segment yukarıda ki Substantia gelatinosa dan ( A noktası ) sonra bu düzeyde omurilik içinde Sentral kanal (canalis centralis) önünde  çaprazlaşarak omuriliğin karşı tarafına geçerler (lateral ve anterior spino - thalamik yol- traktüs) (Çizim 3).  Çaprazlaşmada, ağrı ve ısıyı (sıcak ve soğuk duygusu) ileten lifler sentral kalın önünden geçerek lateral spinotalamik traktüse,  kaba temas duyusu ve basınç duyusunu ileten lifler ise sentral kanala daha uzak bir bölgeden geçerek anterior spinotalamik traktüse katılır. 

Her iki traktüs yukarı doğru ilerler ve beyin sapında çaprazlaşmadan, Thalamus yolu ile  paryetal duyusal kortekste sonlanır.

İlgili dosyalar için tıklayınız......... (fonksiyonel anatomi - omurilik)

 Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

19 Nisan 2015        

   

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR