baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageLomber disk, sinir kökü foramen ilişkisi

GENEL TOPOGRAFİK ANATOMİK BİLGİLER

 
lum_anatom

 

Yandaki şekil lomber bölgenin genel topografik anatomisini göstermektedir.
Omurga kanalı, her iki yanda pedikül ile, önde vertebra korpusu ve disk, arkla tarafta ise vertebra laminası ile sınırlandırılmış bir alandır. İçinde dural kılıf ile çevrelenmiş ve beyin omurilik sıvısı içinde bulunana omurilik ( servikal bölgeden birinci lomber ve ikinci lomber vertebra düzeylerinin arasına kadar omurilik, buradan  itibaren de lomber ve sakral bölge sinir liflerinin oluşturduğu cauda equina' yı içerir.) 
Radiksler (sinir kökü) vertebral kanalı, intervertebral foramenden terk ederler. Bu foramen bir bakıma omurga kanılının (vertebral kanal) çıkış noktasıdır. 
Her foramen üst ve alttaki pedikülün bağlı olduğu omurlar ile adlandırılır. Örneğin L 1 -2 forameni, L 1 vertebra pedikülü ile L 2 vertebra arasındaki bölgeyi tanımlar. 
Foramenden çıkan sinir kökü, üstteki vertebranın numarasıdır.  Örneğin, L 3 - 4 forameninden L 3 radiksi çıkar. Yanda bulunan şekilde, tüm sinir kökü (radiks ve foramen ilişkileri gösterilmektedir.

 Yan tarafta ki şekil, lomber bölgede lom_disk_lezsinir kökü ve disk herniyasyonları örneklerini göstermektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

1: L5 - S 1 örneği: Burada, bel fıtığı L5 - S 1 disk aralığındadır. S 1 sinir kökü bası altındadır. L 5 vertebra pedikülü altından çıkan L 5 sinir kökü zedelenemez. Sonuç olarak, L 5 - S 1 fıtığında S 1 sinir kökü zedelenmesine bağlı muayene bulguları görülür.
2: L5 - S 1 örneği: L5 - S1 fıtığı yukarı doğru ilerlemiş ve L5 - S1 forameninde çıkan L5 sinir kökünü sıkıştırmıştır. Klinik L 5 sinir kökü bası bulgularıdır. Bu durum migre disk olarak tanımlanır.
3: L5 - S1 örneği: L5 - S1 diski kanalın dışında fıtıklaşma gösterecek olursa, L5 sinir kökü bulguları görülür. Bu tip diskler uzak lateral disk olarak tanımlanır.
4: L4 - L5 örneği: L4 - L5 diski büyük bir disktir hem L5 hem S1 sinir köklerini oluşturan ve dural kılıf içinde bulunan lifleri bası altında tutmaktadır. Klinik, L3 ve S1 sinir kökleri tutuluşu muayene bulgularıdır.
5: L2 - L3 örneği: Bu düzeyde bulunan geniş fıtıklaşma, aşağı doğru inen ve sonuçta da bu liflerin oluşturacağı tüm sinir köklerinin zedelenme bulgularını verir.  Bu örnekten çıkan sonuç, hastada iki taraflı olarak L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4 sinir kökü tutuluşudur. Bu durum Cauda Equina sendromu olarak bilinir. Bu durum daha alt düzeyde ya da üst düzeyde de görülebilir. Klinik bulgular, fıtıklaşmanın olduğu seviye ile bağlantılıdır. 

 

 

İlgili dosyaları görmek için  tıklayınız..... (fonksionel anatomi - omurilik)

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

 03. Ocak  2014  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR