baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish Heritage



Omurilik yüzeysel duyu muayenesi önemi

 

Omurilik lezyonlarında yüzeysel duyu muayenesi, lezyon seviyesinin belirlenmesinde çok önemlidir.
1- Seviye veren his kusuru: Hastada, Sağ Torakal 5 (Th 5) düzeyinden başlamak üzere aşağı doğru (lomber ve sakral dermatomlara) inen yüzeysel duyu kaybının olduğunu farz edelim. 

A- Sağ torakal 5 ve altındaki duyu kusuru olması için lezyon sol tarafta olmalıdır.
B- Sol taraftan arka kökler ile omuriliğe giren duyusal lifler çaprazlaşma yapıp sağ tarafa geçmeden önce 2 segment kadar omurilik içerisinde yukarı doğru ilerler, sonra çaprazlaşıp karşı tarafa (sağ) geçerler. Bu nedenle Torakal 5 ve altındaki liflerin bulunduğu lateral spino-thalamik yol Torakal 3 spinal segment seviyesindedir. Lezyon bu seviyede olmalıdır.
Sonuç: Lezyon üst seviyesi sol tarafta Torakal 3 omurilik segment düzeyidir.
Spino-thalamik yolun kesilmesi sağ torakal 3 spinal segmentte mümkündür. Bunun nedeni sol taraftan omuriliğe giren duyu liflerinin karşı tarafa çaprazlaşıp geçmeden önce sol tarafta 2 segment kadar çıkmasıdır. Bu seviye, omurilikte bulunan lezyonun omurilikte karşı tarafta (sol) ki üst seviyesini belirler. Omurilik lezyonunun üst sınırı Torakal bölgede 3.cü torakal vertebra düzeyindedir  (spino-thalamik yol, ayni tarafta iki segment yukarı çıkar, sonra çaprazlaşır). Tetkikler  bu düzeye yönelik olarak istenir. (Bkz.  Spino-thalamik yol)

2- Sakral yüzeysel duyu değişiklikleri:  İki şekilde görülür.
a) Sakral bölgede hipoestezi ya da anestezinin bulunması:
- Duyu kaybı sadece bu dermatomlarda ise, omuriliğin bitiş noktası olan conus medullarise veya buradan çıkan liflerin oluşturduğu cauda equina' ya bası yapan her hangi bir olay ( tümör, disk, lomber stenoz gibi) bu durumu yaratabilir. Beraberinde alt ekstremitelerde  kuvvet kaybı ve idrar retansiyonu vardır. Genellikle bulgular iki taraflıdır. Bu durum Cauda Equina sendromu olarak bilinir. 

cauoacon_turkish

- Teorik açıdan, torakal veya servikal bölgede omuriliğe bölgesel küçük bir bası sakral lameli etkileyerek bu durumu yaratabilir. Pratikte böyle bir tablo ile pek karşılaşılmaz. Bunun nedeni, bu durumun hastalığın ilk başlangıç döneminde görülebileceği ve hastalığın ilerlemesi ile birlikte diğer lamellerin de etkilenmesidir. (omuriliğin dıştan basısı resmine bakınız)

b)  Daha üst seviyeler kadar ( örneğin servikal veya torakal bölge) uzanan yüzeysel duyu kaybı ile birlikte sakral bölgede yüzeysel duyunun normal olması:
Bu durum intrameduller lezyonlarda görülür (sentral kord sendromu). 

Dissosiye (ayrışık) his kusuru  adlı dosyada diğer örnekleri bulabilirsiniz.

Sitede bulunan tüm sağlık çalışanları ve doktor dosya listesi için tıklayınız...

Omurilik lezyonları ek dosyaları

1- Omurilik - Brown Sequard  sendromu
2- Omurilik  posterior kord ve lateral kord lezyonları
3- Omurilik yüzeysel duyu muayenesi önemi
4- Omurilik (medulla spinalis) lezyonları
5-  Omurilik kesisi, Spinal şok ve Nörojenik şok
6-  Dissosiye (ayrışık) his kusuru

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

03. Ocak  2014   

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR