baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageMekanik bel ve boyun ağrısı

Akut mekanik ağrı (> 6 hafta), bel, sırt ve boyun bölgesini oluşturan kemik, adale ve bağlar üzerine anormal yük bindirilmesinin sonucu ortaya çıkan durumları tanımlar. Oturma şeklinin düzgün olmayışı, uzun süre uygun olmayan şekilde bilgisayar kullanmak veya kitap okumak, uygun olmayan şekilde ağır yük kaldırmak ve taşımak nedenler arasında sayılabilir. Bu hastaların ortak özellikleri belirli nörolojik bulgunun olmamasıdır. Bu hastaların değerlendirilmelerinde psiko-sosyal özellikler soruşturulmalıdır. 

Hastaların yaklaşık olarak %80' inde ağrıyı yaratacak anatomik olarak saptanan bir patoloji ya yoktur veya belirli bir yaşın üzerinde iseler (>40 yaş) omur kemik ve eklemlerinde dejeneratif değişiklikler vardır. Ancak bu dejeneratif değişikliklerden hangisinin bel, boyun veya sırt ağrısına yol açtığı kesin olarak söylenemez. Bu nedenlerden bu ağrılar non-spesifik olarak tanımlanır. 

Bel bölgesindeki ağrılar sadece bele lokalize olabileceği gibi kasıklara, uyluk ön bölümüne ve kalçalara yayılabilir. Öne eğilmek veya bir eşya taşımak ile daha belirgin hale gelirler. Bel kaslarında spazm görülebilir. Uzun süreli oturmada veya 5-10 dakika oturduktan sonra ayağa kalkıldığında bel ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir veya ağrının şiddeti artabilir. Yürürken, hastaların belirli bel ağrısı şikayeti genellikle yoktur veya çok azdır. Siyatik tipi ağrı yoktur.

Boyun bölgesi ağrıları sadece boyun bölgesinde görülebileceği gibi sır bölgesine ve omuzlara yayılabilir.  Boyun hareketleri çok ağrılıdır. Boyun kaslarında spazmlar görülebilir. Kas spazmı tek taraflı ise baş ağrılı tarafa deviye olabilir. Brakiyalji yoktur.

Sırt bölgesi, boyun ve bel bölgesine göre mekanik etkilerden daha az etkilenir. Ağrı  sırt bölgesine lokalizedir. Ağrının sırt bölgesinin alt kısmında veya üst kısmında olan yerleşimine göre boyun veya bel bölgesine yayılabilir. 

Muayenede, bel boyun hareketlerinde kısıtlılık vardır. Adale gruplarında spazm saptanabilir. Nörolojik kayıp yoktur.

Bu hastalarda, nörolojik kayıp olmadığından genellikle tetkik istenmez. Antienflamatuar ve analjezikler tedavide kullanılan standart ilaçlardır. Adale gevşeticilerin kullanımı konusunda karşıt görüşler vardır. 

Tıbbi tedavi ile düzelmeyen hastalarda, özellikle de genç hastalarda tetkik gereği doğabilir. Yapılacak olan tetkikler belirli bir patoloji göstermiyor ise Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görüşünün alınmasında yarar vardır.

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

03. Ocak  2015  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR