baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageLomber stenoz (Bel dar kanal) - Tedavide karar verme süreci

Konservatif veya cerrahi yöntemin, hangi hastalara uygulanacağı, uygulanacak ameliyat tipinin ne olması gerektiği konusunda tartışmalar vardır.

Dar kanal, progressif bir hastalıktır. Aslında yaşlanmanın bir sonucu ise de yıllar içerisinde omurga üzerine binen aksiyal ve rotasyonel yüklerin bir sonucudur. Her kişide az ya da çok yaşlanma ile birlikte stenoz gelişir. Ancak bazı kişilerde dar kanal şikayet ve belirtileri ortaya çıkarken bazı kişilerde ortaya çıkmaz.

A- Tedavi şeklinin belirlenmesi
Ameliyat kararı verilen hastalar;

1-  Kuvvet kaybı gibi nörolojik bulgunun olduğu hastalardır. Bu durum genellikle foramen stenozlarında görülmektedir.

2-  Bu hastalarda gelişebilecek listhesislerdir.

3-  3 - 6 ay süre ile  uygulanan  konservatif tedavilere rağmen şikayetleri geçmeyen, ciddi derecede yakınması  olan hastalardır.

Sadece ağrı ya da kladikasyo şikayeti olan hastalar da ameliyat ve konservatif tedavilerden hangisini seçilmesi konusunda fikir farklılıkları vardır. Radyolojik olarak ta kanıtlanmış dar kanalda, 3- 6 haftalık konservatif tedaviden yarar görmeme durumunda ameliyat kararının verilmesi genel görüştür (1).
Tutucu tedavi ile, oluşmuş olan dar kanalın düzeltilmesi söz konusu değildir. Yıılardan beri var olan dar kanalda, şikayetlerin neden yıllar sonra ortaya çıkar sorusunu iki yanıtı vardır. Bunlardan birincisi kanal darlığının yaşlanma ile birlikte artması, ikincisi ise var olan dar kanala   ek olarak gelişen zorlamanın yarattığı disk te bir ilave kabarıklık ve buna bağlı enflamasyondur. Tutucu tedavi bu durumda etkendir. Tutucu yöntemler ile bu durumun tedavi edilmesi, hastanın şikayetlerinde düzelme sağlar. Epidural aralığa lokal kortizon enjeksiyonları bu amaçla kullanılır. Hastaların bir bölümü bundan yarar sağlarlar. Yararlı olması durumunda senede 3 kez uygulanabilir.

Nörolojik bulgusu olmayan hastalarda ameliyat ve konservatif tedavilerden hangisinin daha etkili olduğu konusundaki bilgilerimiz  yapılan çalışmalara seçilen hasta grupları arasındaki farklılıklar ve yapılan çalışmaların sayı olarak az olması nedeni ile kısıtlıdır. Ancak  yapılan çalışmalarda cerrahi tedavinin uzun dönemde daha iyi sonuçlar verdiği bildirilmektedir. (2, 3, 4)

Cerrahi

Ameliyat ile ne kadar bir düzelmenin olacağı ve bu düzelmenin ne kadar sürede olacağı önceden kestirilemez. Cerrahinin uzun vadeli sonuçları  önceden belirlenemez.
Uygulanan cerrahi yöntemler konusunda da farklı görüşler vardır (5). 

Dekompresyon (laminektomi, laminotomi, foraminotomi)  hastaya hemen cerrahi sonrası şikayetlerin geçmesi yönü ile mantıklı bir çözüm olarak görülebilir (2).
Listezis olan hastalarda dekompresyon sonrası artrodez uygulanıp uygulanmama konusunda da tartışmalar vardır.
Uygulanan dekompressiv cerrahiye ilave füzyon cerrahisi;

1- Vertebranın vertikal veya rotasyonel mobilitesinin >3mm, (10)
2- Spondilolisthesis >5 mm (10)
3- Skolyoz > 20 derece ise uygulanmaktadır.(11)

En tartışmalı konu, instabilitesi olan ya da olmayan lomber stenozlu hastalarda enstrüman uygulanmasıdır.  Burada instabilite ifadesinin ne anlama geldiği konusu bile tartışmalıdır (6)
Bir başka tartışılan nokta, instabilite, klinik bulgular ve radyolojik görüntülerin ilişkisi arasındadır (8,9)
Bir diğer tartışma konusu, sadece MR görüntüleri ile dar kanal tanısı alınmasının arasındaki ilişkidir. Dural kese stenozu ile hastaların semptom va kapasiteleri arasında direkt bir bağ yoktu (7)

Bir önceki dosya Lomber stenoz


Kaynaklar

1- Kovacs FM, Urrútia G, Alarcón JD (September 2011). "Surgery versus conservative treatment for symptomatic lumbar spinal stenosis: a systematic review of randomized controlled trials". Spine.36 (20): E1335–51. doi:10.1097/BRS.0b013e31820c97b1. PMID 21311394       Link
2-- Amundsen T, Weber H, Nordal HJ, Magnaes B, Abdelnoor M, Lilleas F. Lumbar spinal stenosis: conservative or surgical management?: a prospective 10-year study. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25:1424–35. discussion 1435–1426.  Cross reference    Link
3- James N. et al  Weinstein,Surgical versus Nonsurgical Therapy for Lumbar Spinal Stenosis  N Engl J Med 2008; 358:794-810February 21, 2008  Link
4-  Surgical versus non - surgical treatment for lumbar spinal stenosis   Link
5-   Carragee EJ. Single-level posterolateral arthrodesis, with or without posterior decompression, for the treatment of isthmic spondylolisthesis in adults. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 1997;79:1175–80
6 - Jakob M Burgstaller et al. Arguments for the Choice of Surgical Treatments in Patients With Lumbar Spinal Stenosis. A systematic appraisal of randomized controlled trial . BMC Musculoskelet Disord. 2015;16(96)    Link
7-  Pekka Kuittinen et al. Visually Assessed Severity of Lumbar Spinal Canal Stenosis Is Paradoxically Associated With Leg Pain and Objective Walking Ability BMC Musculoskelet Disord. 2014;15(348)    Link
8-  Leone A, Guglielmi G, Cassar-Pullicino VN, Bonomo L. Lumbar intervertebral instability: a review. Radiology. 2007;245:62–77.   Link
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17885181

9- Nizard RS, Wybier M, Laredo JD. Radiologic assessment of lumbar intervertebral instability and degenerative spondylolisthesis. Radiol Clin North Am. 2001;39:55–71

10- Resnick, D. K. et al. Guidelines for the performance of fusion procedures for degenerative disease of the lumbar spine. Part 9: fusion in patients with stenosis and spondylolisthesis. J. Neurosurg. Spine 2, 679-685 (2005).

11- Ploumis, A., Transfledt, E. E. & Denis, F. Degenerative lumbar scoliosis associated with spinal stenosis. Spine J. 7, 428-436 (2007).

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

05. Mayıs  2014

Son gözden geçirme 15 Ekim 2016

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR