baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageAtlanto oksipital eklem

 Servikal bölgede paravertebral adaleler açılıp sıyrıldıktan sonra görülen yapıların arkadan (posterior) görünümü Şekil 1 , bu yapıların  lateralden görünümü Şekil 1 - A da gösterilmiştir.

atocc

post_lat


Posterior Atlanto - oksipital ligaman: Foramen magnum' un arka bölümü ile atlasın arka arkusunu bir birine bağlar. Başın öne aşırı fleksiyonunun engellenmesinde rolü vardır.

Posterior Atlanto - axial ligaman: Atlas arka arkusu ile Axis laminasını bir birine bağlar. Daha alt seviyelerde sarı ligaman olarak adlandırılır.

Sarı ligaman: C 2 düzeyinden sonra laminaları bir birine bağlayan ligaman bu adı alır. 

2. Adım


Bütün adale ve ligaman yapıları temizlendikten sonra, kranio servikal bölgenin kemik  ve faset yapılarının arkadan (posterior) görünümü  Şekil 2 ' de gösterilmiştir.

ÂTLax_3

Atlanto-axial eklem lateral ve medial olmak üzere iki bölümdür. Bu bölgenin stabilitesinde ayrıca atlanto-oksipital ve Axis ile C 3 fasetleri arasındaki eklemlerde rol oynar.

Atlanto-oksipital eklem, atlas fasetinin üst eklem yüzeyi ile oksipital kemiğim kondili arasındadır.

Faset eklemleri, axial rotasyonu sınırlar (1)

3.cü  adım: Vertebraların dışa bakan ön bölümünde yukarıdan aşağıya kadar (sacruma kadar) anterior longitidunal  ligaman uzanır. Atlas ön arkusunu oksipital kaideye bağlar ve stabilizasyonunu sağlar.


longantant

longligant


4. cü adım: Dens' i geçtikten sonra ki bölüm, vertebraların önden görünüşü ile yazılmıştır. Vertebralara yakın olan ligaman anterior atlanto - oksipital ligamandır. Foramen magnum' un ön kısmından başlar atlas ön arkusunda sonlanır. Atlasın stabilizasyonunu sağlar.


at_oksatocclateral

Kaynaklar

1- Debernardi, A., D’Aliberti, G., Talamonti, G., Villa, F., Piparo, M., & Collice, M. (2011). The Craniovertebral Junction Area and the Role of the Ligaments and Membranes. Neurosurgery, Vol.68, No.2, (February 2011), pp. 291-301, ISSN 0148-396X Dickman, C., Crawford, N

2-Tubbs, R., Grabb, P., Spooner, A., Wilson, W., & Oakes, W. (2000). The apical ligament: anatomy and functional significance. Journal of Neurosurgery: Spine, Vol.92, No.2 Supplement, (April 2000), pp. 197-200, ISSN 1547-5654 Tubbs, R., Salter, E., & Oakes, W. (2004). The Accessory A

İlgili dosyalar

1- Kranio servikal birleşke

2- Atlanto aksiyal eklem

3- Atlantoaksiyel instabilite

4- Servikal romatoid artrit


28 Eylül 2016

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

 03 Aralık 2013 

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR