baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageGebelik ve bel ağrısı

 

Hamilelikte bel ağrısı 5-80% arasında görülen bir şikayettir.  Bu ağrı yaklaşık olarak hamilelerin 10% sinde çok şiddetlidir. Sıklıkla hanileliğin 5- 7 aylarında başlar. Daha erken ya da daha geç dönemde de görülebilir.
Gebelik öncesi bel ağrıları olanlarda görülme sıklığı, olmayanlara göre iki kat fazladır. Hamilelikte sakin bir yaşamın bel ağrısı riskini arttırdığı bilinmekle birlikte aşırı aktif olmak ta bel ağrısı riskini arttırmaktadır.
Genç yaşta hamilelik ve çoğul hamilelik bel ağrısı riskini arttırmaktadır. Kilonun bel ağrısına etkisi karşıt görüşler göstermektedir.  (1,2,3)
Bazı hamilelerde, istirahat ile ağrı düzelirken bazılarında istirahat ile artar

.Fizyopatoloji
1- Bel ağrısı, genellikle çocuğun oluşturduğu yük sonucu, vücut meknizmasının bozulmasına bağlanır. Kilo artışı ile birlikte, vücut ağırlığı öne kayar, lomber lordoz artar bunlar da sonuçta bel omurları üzerine ilave aksiyal yük bindirir. Vücut ağırlığının öne kaymasının pubis symphisis problemleri ile birlikte olduğu bildirilmektedir.
Artmış olan aksiyal yük sonucu, intervertebrel disk içeriği olan sıvının buradan dışarı kaçmasına böylelikle de intervertebral aralığın daralmasına yol açar (4)  Bunun sonucu bel ağrısıdır.
2- Abdominal kaslar uterusun genişlemesine ayak uydurur.  Abdominal kaslar gerilir, bunun sonucunda vücut postürünü düzenleyici ve vücut ağırlığını karşılama fonksiyonları azalır ve vücut ağırlığı bel üzerine biner.
3-  Bir başka teori, Bazı çalışmalar gebelikte Relaksin hormonunun 10 kat arttığı bilinmektedir. Bunun sonucunda pelvis te ki bağlarda gevşeme olur ve yük bel üzerine biner (5) . Bunun karşısında olan yayınlarda vardır .
4- Hastaların bel ağrılarının yatmak ile artıp ayağa kalktığında geçmesi üzerine yapılan bazı çalışmalarda Pelviste venöz sistemin stazı ve dolguluğuna bağlı olduğun öne sürülmüştür. Bu teoriye göre genişleyen uterus Vena Cava üzerine özellikle  yatınca bası yaratmakta bu da lomber bölgede ve sakroiliak eklemlerde  venöz konjesyon ve hipoksiye yol açmaktadır (6) Sonuç bel ağrısı olarak görülmektedir.

Siyatalji, çok nadir görülen bir durumdur ( 1% ) ve disk dokusunun kabarıklaşması ya da fıtıklaşması sonucu görülür.

TETKİK
Radyasyon özelliği olan direkt grafi ve tomografi uygulanmaz.Title 2

TEDAVİ
Tedavide ilk seçilmesi gereken yol koruyucu önlemlerdir. Tıbbi tedavi edici yöntemlerin yan etkilerinin olabileceği göz önüne alındığında özellikle de gebeliğin ilk dönemlerinde, uygun bel ekzersizleri ile, abdominal ve paravertebral kaslar güçlendirilir.
Ağrı kesici olarak seçilecek ağrı kesici Asitaminofen grubudur. Aspirin dahil antienflamatuar ilaçların yan etkileri vardır.
Ağrı genellikle gebeliğin ilk 6 ayı içinde ortadan kalkar.

YAYINLAR
1. Mogren IM, Pohjanen AI. Low back pain and pelvic pain during pregnancy: prevalence and risk factors. Spine.2005;30(8):983–91.  
Link 
2. Mens JMA, Vleeming A, Stoeckart R, Stam HJ, Snijders CJ. Understanding peripartum pelvic pain. Implications of a patient survey. Spine. 1996;21(11):1363–70.
Link
3. Orvieto R, Achiron A, Ben-Rafael Z, Gelernter I, Achiron R. Low back pain of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994;73(3):209–14.
Link
4. Botsford DJ, Esses SI, Oglivie-Harris DJ. In vivo indurnal variation in intervertebral volume and morphology.Spine. 1994;19:935–40.
Link
5. MacLennan AH, Nicolson R, Green RC, Bath M. Serum relaxin and pelvic pain of pregnancy. Lancet.1986;ii:243–5.
Link
6. Hansen A, Jensen DV, Larsen E, Wilken-Jensen C, Pedersen LK. Relaxin is not related to symptom-giving pelvic girdle relaxation in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand. 1996;75:245–9.
Link

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

03. Ocak  2015  

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR