baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageDoktor ve sağlık çalışanları dosyaları Listesi

 

Okumak istediğiniz dosyayı  tıklayınız....

GENEL DOSYALAR

1- GİRİŞ ve ÖNSÖZ

2- Nöron ve tipleri

3- Sinaps ve sinaptik geçiş

4- Nöroşirurji E - Kitap ÖNSÖZKRANİAL BÖLGE

1- Beyin kan akımı ve perfüzyon basıncı
2- Beyin kan akımı otoregülasyonu
3- Kafa içi basınç - Fizyoloji
4- Artmış kafa içi basınç - Fizyopatoloji
5- Normal basınçlı  (idyopatik) hidrosefali

6- Hidrosefali ex vacuo

7- Normal basınçlı hidrosefali - Hidrosefali ex vacuo ayırıcı tanı

8- Gliomatosis serebri


OMURGA  ve OMURİLİK

AAA
ALGORİTMALAR

1- Bel ve siyatik ağrısı - ALGORİTMA
2- Boyun ağrısı - ALGORİTMA
3- Algoritmalar

BBB

FONKSİYONEL ANATOMİ

a) Omurilik anatomi, omurilik lezyonları
1- Sinir sisteminin Fonksiyonel topografik anatomisi
2- Omuriliğin fonksiyonel topografik anatomisi
3- Spinotalamik yol: Fonksiyonel anatomi
4- Omurilik - Kortikospinal yol: Fonksiyonel anatomi
5- Arka kordonlar: Fonksiyonel anatomi
6- İnen ve çıkan yollar: Lamellar yapı
7- Omurilik yüzeysel duyu muayenesi önemi
8- Dissosiye (ayrışık) his kusuru
9- Omurilik (medulla spinalis) lezyonları
10- Omurilik kesisi, Spinal şok ve Nörojenik şok
11- Omurilik - Brown Sequard  sendromu
12- Omurilik  posterior kord ve lateral kord lezyonları
13- Cauda Equina, Conus medullaris: Klinik anatomi ve sendromlar
14- Mesane ve işeme - Fonksiyonel anatomi
15- Nörojenik mesane
16- Radiks, sinir kökü, root
17- Lomber radiks varyasyonları
18- Lomber disk, radiks, foramen
19- Servikal disk, Radiks, Foramen
20- Batson pleksusu ve omurga venöz anatomi
21- Sentral kord lezyonu
22- Atlanto aksiyal eklem
23- Atlanto aksiyal subluksasyon ve instabilite
24- Kranio servikal birleşke
25- Atlanto oksipital eklem
25- Servikal romatoid artrit
26- Baziler invajinasyon 

b) Omurga (vertebra)

1- Omurga (vertebra): Klinik anatomi
2- Vertebra: Faset ve Faset eklemi
3- Vertebral foramen
4- Vertebral pedikül
5-
Omurganın biyomekaniği
6- 
Fonksiyonel spinal segment
7-  
Disk aralığı (mesafesi) nedir  ?

8- Gebelik ve bel ağrısı

c) Omurga ve omurilik tümörleri
1- Omurga metastaz gelişimi - Fizyopatoloji
2- Omurilik basısı ve ödemi - Fizyopatoloji
3-
Metastatik vertebra tümörleri - Karar verme süreci - Algoritma

 

CCC

AYIRICI TANI

1- Sinir kökü ve periferik sinir tutuluşu: Ayırıcı tanı
2- Periferal sinir, Sinir kökü ayırıcı tanı (Ana dosya)
3-
Düşük ayak: Peroneal sinir ?, L4-5 disk hernisi ?
4- Femoralji: Femoral sinir ?, L3-4 disk hernisi ?
5- Meralgia parestetika
6- Plantar fleksiyon kaybı: Tibial sinir ?, L5-S1 disk ?

7- Karpal tünel, C6 sinir kökü tutuluşu
8- Ulnar sinir,  C8 sinir kökü tutuluşu


DDD
DİSK, ATROZ (spondiloz), DAR KANAL

1- Annüler yırtık
2- Bulging
3- Disk herniasyonu, Disk bulging nedir ?
4- Disk herniasyonu, Protrüzyon, Sekestre, Migre
5- Sekestre, Migre disk
6-  Schmorl nodülü
7- Düz bacak (Laseque) ve Femoral sinir germe testi
8- Yaşlanma ve omurga
9- Dar Kanal - Bel

10-  Lomber stenoz (Bel dar kanal) - Tedavide karar verme süreciTitle 2
11- Diskitis
12- Spondiloz
13- Mekanik bel ve boyun ağrısı
13- Servikal kompresyon (Spurling) testi
15-  Vertebra: Spinal stabilite ve instabilite


Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.


Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR