baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...Batson Pleksusu ve Omurga venleri

Batson pleksusu, kranium kaidesinden sacrum sonuna kadar olan bölgedeki vertebra ve omurilik venöz drenajını sağlayan venöz sistemin bir parçasıdır (fig 1. ve Fig 2.) .


batsona 

batsonb


 • Vertebral sistemde  venöz dönüş; lnternal ve eksternal venöz pleksusular tarafından sağlanır.

 • Her iki venöz pleksus bir birleri ile bağlantılıdır

 • Sistemde ki venler kapakçık taşımazlar. Kan akımı iki yönlüdür (anterograd. Omurgadan vena cava'lara,  ve retrograd v.cava'lardan vertebraya).

 • Kafa kaidesinden, koksiks kemiğine kadar uzanırlar.

 • Servikal bölgede drenaj, vena cava superiorda sonlanmak üzere derin servikal, vertebral ve juguler vanler ile devam eder.

 • Üst torakal bölgede drenaj vena cava superiora, alt torakal bölgede drenaj vana cava inferiora doğrudur.

 • Lomber bölgede drenaj assendan lumbal ven ile vena cava inferiorda sonlanır.

1) İnternal vertebral pleksus (Batson pleksusu)

 • Yerleşimi, vertebral kanal içidir, beyin , vertebra korpusus ve omuriliğin venöz dönüşünü sağlar.

 • Anterior ve posterior olmak üzere 2 bölümlüdür. 

 • Anterior bölümü vertebra korpusunun kanala bakan tarafında, posterior longitidunal ligaman ve disk dokusunun üzerindedir. 

 • Posterior bölümü, vertebral kanalın postero-lateral bölümünde bulunur..

 • Her iki bölüm, foramenden çıkan sinir kökü civarında anastomoz yaparlar.

 • Omuriliğin ve omurganın venöz drenajını sağlarlar.

 • Lumbal vende sonlanırlar.

2- Eksternal vertebral pleksus
 • Servikal bölgede çok gelişmiştir.

 • Anterior ve posterior olmak üzere 2 bölümlüdür.

 • Anterior bölümü, vertebra korpusunun önünde bulunur

 • Posterior bölümü, lamina, spinoz çıkıntı ve transvers çıkıntının üst kısmında bulunur.

 • Vertebral, posterior intercostal, lumbal ve skral venlerde sonlanırlar.

Vertebral venöz  pleksusunun klinik önemi

 • Normal şartlarda, vena porta ve vena cava kan volümünün yaklaşık olarak 5-10%' u  vertebral venöz drenaj sistemi ile karışır.

 • Bu nedenle karın içi, pelvis, akciğer kökenli tümörlerin metstazları ve enfeksiyonları omurgaya atlayabilir (venöz yol ile enfeksiyon ve vertebra metastazı)

 • Kan akımı omur ilik ve meninkslere doğru olacak olursa, leptomenengeal karsinomatosis ve medulla spinalis metastazları görülebilir.


Kaynak

Christoph J Griessenauer,Joel Raborn et al. Venous Drainage of the Spine and Spinal Cord: A Comprehensive Review of Its History, Embryology, Anatomy, Physiology, and Pathology  Clin Anat 2015 Jan 22;28(1):75-87

28 Kasım  2015    

Site ile  ilgili düşüncelerinizi, eksiklikleri, var ise hataları, sorularınızı iletmek için 

oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

    

 Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR