baslik

UYARI:  Uyarılar  bölümünü okumadan siteye giriş yapmayınız. Devamı için tıklayınız...


>  Ana sayfa
> Doktor dosyaları
> Hasta dosyaları

 

> İzmir dosyaları
> Turkish HeritageAtlanto aksiyal eklem


Baş ve boyun hareketlerinin önemli bir bölümü bu eklem üzerinden yapılmaktadır.Bu bölgenin kemik yapısının posterior' dan görünümü şekil 1 de gösterilmiştir.atlax_1

          atlax_2


Atlanto aksiyal eklem lateral ve medial olmak üzere 2 bölümden oluşur (Şekil 2). Bu bölgede bulunan tüm eklemler gerçek birer synovial eklemdirler.

Atlas arka arkusu ve axis laminası alıdıktan sonra omurga kanalına girilmiş olur. Çizimde omurilik ve omurilik dural kılıfı gösterilmemiştir. Bulunduğumuz yer foremen magnumun ön kısmı düzeyidir. Bu bölge, occipital kemiğin kaide bölümü tarafından oluşturulur ve bu bölüm Sphenoid kemik ile birleşir.


atlax_iant


Atlas (Servikal 1 - C1) ve  Aksis'in  (Servikal 2 - C2)
özellikleri
atlasaxiliıski


Atlas (C1): Axis' in odontoid çıkıntısını önden saran bir yüzük şeklindedir. Ön ve arka arkus olmak üzere iki arkusu vardır (Şekil 1). Atlasın spinoz çıkıntısı ve korpusu (corpus vertebra - vertebra gövdesi) yoktur. Korpus olmadığından da Atlas ile axis arasında disk yoktur.

Aksis (C2): Odontoid çıkıntı (Dens), C 2  (Axis) vertebra korpusunun yukarıya doğru uzantısıdır. Axis' te lamina ve laminanın arkasında spinoz çıkıntı (processus spinosu vardır.  C2 vertebrasında gövde (korpus)  olduğundan C 3 ile arasında disk dokusu bulunur.

Odontoid (Dens) ile eklem yapacak olan Atlasa ait eklem yüzeyi, atlas  ön arkusunun iç kısmındadır.(Şekil 2). Ön arkusun iki tarafında alt ve üst faset eklem yüzeylerine sahip faset eklemleri bulunur. Atlasın faset eklem üst yüzeyleri oksipital kemik kondilleri ile alt yüzeyleri de Axis ile eklem yapar. Her iki eklemde synovial eklemdir.
Dens' in ön tarafında (atlas  ön arkusa bakan taraf), Atlas ön arkusunda bulunan faset eklem yüzeyi ile eklem oluşturacak olan eklem yüzeyi vardır . Bu eklem gerçek bir synovial eklemdir. Dens'in arka yüzeyinde  transvers ligamanın yapışacağı bağlantı yeri vardır.


Atlasın faset eklem üst yüzeyleri oksipital kemik kondilleri ile alt yüzeyleri de Axis ile eklem yapar. Her iki eklemde synovial eklemdir.
Dens' in ön tarafında (atlas  ön arkusa bakan taraf), Atlas ön arkusunda bulunan faset eklem yüzeyi ile eklem oluşturacak olan eklem yüzeyi vardır . Bu eklem gerçek bir synovial eklemdir. Dens'in arka yüzeyinde  transvers ligamanın yapışacağı bağlantı yeri vardır.

Medial Atlanto - aksiyal eklemin özellikleri

Vertebral kanala girdikten sonra karşımıza, Atlas ve Aksis ligaman yapıları  çıkar. Bu bölge atlanto aksiyal eklemin medial kısmıdır (lateral kısım faset eklemleri tarafından oluşturulur). Bu eklem, her ne kadar çok az açılarda boyun ve başın fleksiyonuna, ekstansiyonuna, sağa sola eğilmeye yardımcı olursa da esas görevi boyun ve başın rotasyonudur. Bu bölümde ligaman yapıları, arkadan öne doğru gelmek üzere tabaka tabaka yazılmış ve şekillendirilmiştir.

1. ci adım: Tectoriel ligaman

İlk görülen doku  Tectorial ligamandır (Şekil 5).


tectal

tectal_lateral

Yerleşim: Bu ligaman, foramen magnumun ön kısmını oluşturan oksipital kaideye (Basis occipitale) bağlıdır. Ligaman, Foramen magnumun ön kısmından geçerek  axis vertebra korpusuna doğru uzanır ve  Axis' in gövdesine bağlanır. Axis düzeyinden sonra ligamentum longitidunale posterior (posterior longitidunal ligaman - Sarı ligaman) adını alır. Sarı ligaman sakrum 2 düzeyinde sonlanır.

Görevi: Tectorial ligaman başın öne aşırı fleksiyonunu engeller. Son zamanlarda, bu ligamanın, başın öne aşırı fleksiyonunda, densin arkaya giderek omurilik üzerine oluşabilecek basıyı engellediği düşünülmektedir.

2. ci adım:  Tectoriel ligaman kaldırıldığında karşımıza haç şeklinde olan Cruciate ligaman çıkar Şekil 6).


cruciate

cruciate_lateral

Bu ligaman haç' a benzediği için bu adı almıştır. Ligamanın enine olan bölümü Transvers ligaman olarak tanımlanır.

Transvers ligaman yerleşim: Bu bölgenin en önemli lagamanıdır. Transvers ligamanın  yan tarafları atlasın massa lateralis bölümüne  ( atlas ön arkus ile arka arkusu birleşme yerinde  bulunan ve üst ile alt faset eklem yüzeylerini içeren faset ekleminin tamamı) bağlanır.  Orta bölümü dens' in omurga kanalına bakan yüzünde bulunan yapışma notasına bağlıdır. Bu yapışma noktasında, ligaman kıkırdak özelliği taşır.

Transvers ligamanın görevi: Dens' in arkaya doğru kayması bu bağ ile engellenir. Bu bağ ayni zamanda başın öne fleksiyonunu sınırlar (1)

Alt ve üst bandın yerleşimi: Üst bant oksipital kemiğin kaidesine, alt bant ise axis korpusuna bağlıdır. Alt ve üst bandın görevi: Her iki bandın görevi Axis gövdesini (korpus) kafa kaidesine bağlamaktır.

3. cü adım: Cruciate ligaman kaldırıldığında görülen ligaman  Alar ligaman'dır

alarligamanalar_lateral

Yerleşimi: Densin her iki yanında bulunur. Bağlantısı hem atlas fasetlerinin olduğu bölgeye hem de  oksipital kemik kondilleri iledir.

Görevi: Başın rotasyon hareketini sınırlar.

4. cü adım:  Apical ligaman

 Dens tepe noktası ile oksipital kemik kaidesi arasındadır.

apical

atlaxi_lateral

Zayıf bir bağdır. İnsanların yaklaşık olarak 1/5 ' inde bulunmaz. (2)

Yerleşim: Dens uç kısmını oksipital kemik kaideye bağlar

Görevi: Dens' i sabit tutmaya yarar.


İlgili dosyalar

1- Kranio servikal birleşke

2- Atlantoaksiyel instabilite

3- Atlanto oksipital eklem

4- Servikal romatoid artrit


Kaynaklar

1- Debernardi, A., D’Aliberti, G., Talamonti, G., Villa, F., Piparo, M., & Collice, M. (2011). The Craniovertebral Junction Area and the Role of the Ligaments and Membranes. Neurosurgery, Vol.68, No.2, (February 2011), pp. 291-301, ISSN 0148-396X Dickman, C., Crawford, N

2-Tubbs, R., Grabb, P., Spooner, A., Wilson, W., & Oakes, W. (2000). The apical ligament: anatomy and functional significance. Journal of Neurosurgery: Spine, Vol.92, No.2 Supplement, (April 2000), pp. 197-200, ISSN 1547-5654 Tubbs, R., Salter, E., & Oakes, W. (2004).


28 Eylül 2016

Baş ve boyun hareketlerinin önemli bir bölümü bu eklem üzerinden yapılmaktadır.Bu bölgenin kemik yapısının posterior' dan görünümü şekil 1 de gösterilmiştir.


oskocana@yahoo.com.tr   adresine yazabilirsiniz.

Yeni dosyalar yazıldıkça siteye eklenecektir.

 03 Aralık 2013 

Dr. Osman Koçanaoğulları - İZMİR

Beyin - Omurilik - Sinir cerrahı


COPYRIGHT   2014    Dr. Osman Koçanaoğulları    İZMİR